Akademski slikar NIKOLAJ VOGEL

Moje slike nastajajo spontano, iz podzavestnega predajanja in prepuščanja ustvarjanju. In tako kot je zame ustvarjanje slik čustveno in duhovno dejanje, tako tudi gledalec slik ne sprejema le z razumom, mislijo, gleda in dojema jih tudi čustveno in duhovno.

prehod
Prehod
v-globini-casa-naslovna
V globini časa
prepletanje-casa
Prepletanje časa
nikolaj-vogel
cas-v-virusu

O svojem slikarskem delu

Kakorkoli pristopim k sliki, me vedno vznemirja ČAS v PROSTORU. Tako sem že v podiplomskem ciklu raziskoval, kako zaznati in ustvariti gibanje na sliki, kako reševati neločljivosti časa in prostora. Ukvarjal sem se s premišljenim nizanjem oblik v zaporedju, kar povzroča potovanje gledalčevega pogleda (gibanje njegovih oči) in ga vodi, da sledi času v prostoru (slike). To ustvarjalno iskanje na slikah sem označil kot tehno art in tehno natura art.*

Ciklus slik, ki je nastajal v zadnjih treh letih pa je izraz spremenjenega, drugačnega mišljenja. Začutil sem potrebo po spremembi svojega likovnega izraza in predvsem po novem odnosu do slike. Ta že od začetka nastajanja tega cikla ne poteka več posredeno, prek zavestnega slikarskega razmišljanja, ampak se oblikuje med samim ustvarjanjem. Povezava med menoj in sliko, ki jo ustvarjam, je neposredna, prav to pa mi omogoča, da z barvo, obliko, strukturo in prostorsko zasnovo jasneje in natančneje izražam svoje razpoloženje, občutke in čustva. Razstavljene slike so torej nastajale spontano, iz podzavestnega predajanja in prepuščanja ustvarjanju.

Med ustvarjanjem in takrat, ko je slika končana, se izogibam naslovom, ki bi sliko „omejevale“, jo zamejili z dogovorjenimi, določenimi besednimi pomeni. Zdi se mi, da to ni potrebno, da dokončni naslovi povedo manj, kot pove ne popolnoma določeno, odprto poimenovanje, ki gledalcu omogoča, da v sliki vedno znova odkriva svoj, poseben smisel. Kajti tako kot je zame ustvarjanje slike čustveno in duhovno dejanje, tudi gledalec slike ne sprejema le z razumom, mislijo, gleda in dojema jo tudi čustveno in duhovno.

Nikolaj Vogel, akademski slikar

* V tehno artu se čas pojavlja hkrati z likovnim prostorom. Pri tem ne gre za čas, ko je bila naslikana, ali za to, koliko časa je slika nastajala, marveč gre za premikanje, ki ga najprej že med samimi slikanjem, nato pa med vsakim opazovanjem/ gledanjem slike povzroča oblika s ponavljajočimi se vzorci. Za njihovo branje je potreben čas, gledalec sledi vzorcem od točke do točke, od oblike do oblike, tako kot zapisano besedilo bere od črke do črke, od besede do besede. Tehno art je torej zasledovani čas: zasleduje ponavljajoče vzorce se v sliki ali pa pušča sledove časa s ponavljajočimi se zaporednimi vzorci.

Kako ustvarjam?

Moje slikarske tehnike:

“Slikarsko virtualno, ki ga upodablja Nikolaj Vogel, se razlikuje od elektronsko virtualnega v tem, da nas ne zapeljuje k temu, da obstaja nekaj bolj resničnega od resničnosti, ali k temu, da bi eno zamenjali z drugo, pač pa se vzpostavlja kor prostor, v katerem se v polni meri lahko razvije njegov poetični svet, ki se razlikuje od vsakega drugega.”
Bojan Gorenec
docent, akademski grafik

Moje slike

V nadaljevanju si lahko ogledate nekaj mojih slik. Še več pa jih najdete v GALERIJI SLIK.

Časovni zapis v pokrajini IV

Skladnost časa

Pot do kruha II

Sam v globini časa

V globini izgubljenega časa V.

Čas s severa III